Skip to content

Privacybeleid

Belangrijke informatie over het gebruik van onze website

Privacybeleid

De exploitanten van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus. We behandelen uw persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze, volgens de wettelijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Over het algemeen is het mogelijk onze website te gebruiken zonder persoonsgegevens door te geven. In zoverre persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen of e-mailadressen) door ons worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

We willen erop wijzen dat zich bij gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingshiaten kunnen voordoen. Complete bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Wettelijke grondslagen

In zoverre we toestemming krijgen van de betrokkene voor verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6 al. 1 punt a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als wettelijke grondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 (1)(b) van de AVG als wettelijke grondslag. Dit is ook van toepassing op prestaties die noodzakelijk zijn voor verwerking van aan het contract voorafgaande maatregelen.

In zoverre verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het vervullen van een wettelijke verplichting die op onze onderneming rust, dient artikel 6 (1)(c) van de AVG als wettelijke grondslag.

In het geval de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon het noodzakelijk maken persoonsgegevens te verwerken, dient artikel 6 (1)(d) van de AVG als wettelijke grondslag.

Wanneer verwerking noodzakelijk is voor het veiligstellen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van derden en als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het genoemde belang, dient artikel 6 lid (1)(f) van de AVG als wettelijke grondslag voor verwerking.

Wissen en opslaan van gegevens

De persoonsgegevens van de betrokkenen worden gewist of geblokkeerd zodra het doeleinde van opslag komt te vervallen. Het is bovendien toegestaan gegevens op te slaan als hierin door de Europese of nationale wetgever wordt voorzien in Unie-bepalingen, wetten of andere regelingen waar de verantwoordelijke persoon onder valt. Gegevens worden bovendien geblokkeerd of verwijderd wanneer een in de bovengenoemde bepalingen voorgeschreven opslagtermijn vervalt, tenzij het nodig is de gegevens op te blijven slaan voor het doeleinde van het afsluiten of nakomen van een contract.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebookplug-ins (like-knop)

Op onze pagina’s staan plug-ins van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, VS. De Facebookplug-ins zijn te herkennen aan het Facebooklogo of de „Like”-knop op onze pagina. Een overzicht van de Facebookplug-ins is te vinden op:http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u een bezoek brengt aan onze pagina’s, dan brengt de plug-in een directe verbinding tot stand tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres een bezoek heeft gebracht aan onze site. Wanneer u klikt op de „Like”-knop van Facebook terwijl u ingelogd bent bij uw Facebook-account, dan kunt u een link maken tussen de content van onze pagina’s en uw Facebook-profiel. Op die manier is Facebook in staat het bezoek aan onze pagina’s in verband te brengen met uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als provider van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de content van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Facebook op: http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s in verband brengt met uw Facebook-account, meld u dan af bij uw Facebook-account.

Privacybeleid voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde „cookies”. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen, wat in staat stelt tot analyse van uw gebruik van de website. De door het cookie doorgegeven informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen.

Meer informatie over hoe Google Analytics met de gegevens van gebruikers omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Browserplug-in

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de daarvoor bedoelde instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat het kan zijn dat u niet alle functies van deze website kunt gebruiken als u daarvoor kiest. U kunt voorkomen dat Google de door het cookie doorgegeven gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt, en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplug-in in de volgende link te downloaden en te installeren:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door te klikken op de volgende link voor plaatsing van een opt-out-cookie dat gegevensverzameling bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics deactiveren Disable Google Analytics

Gegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben een contract met Google gesloten, waarin we Google belasten met de gegevensverwerking, en passen daarbij de strikte voorschriften van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics toe.

Gebruik van de remarketing- of „vergelijkbare doelgroep”-functie van Google Inc.

De provider maakt op de website gebruik van de remarketing- of „vergelijkbare doelgroep”-functie van Google Inc. („Google”). Met deze functie maakt de provider het mogelijk bezoekers van deze website doelgericht met reclame te benaderen door gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties te plaatsen wanneer ze een bezoek brengen aan andere websites in het Google Display Netwerk. Google gebruikt cookies voor analyse van het gebruik van de website, wat de basis vormt voor het creëren van op interesse gebaseerde advertenties. Google slaat een klein bestandje met een reeks nummers op in de browser van de bezoekers aan deze website. Dit nummer wordt gebruikt voor registratie van het websitebezoek en geanonimiseerde gegevens over gebruik van de website. Persoonsgegevens van bezoekers aan deze website worden niet opgeslagen. Wanneer u vervolgens een bezoek brengt aan een andere website in het Google Display Netwerk, krijgt u naar alle waarschijnlijkheid ook advertenties te zien van eerder bekeken producten en informatie. U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door naar de volgende link te gaan en de plug-in te downloaden en te installeren:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=en

U kunt het gebruik van cookies door derden ook deactiveren door naar de deactiveringspagina te gaan van het Network Advertising Initiative, http://www.networkadvertising.org/choices/ , en de daar genoemde extra opt-out-informatie in te voeren. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google is te vinden op http://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van Google Adwords Conversietracking

We maken gebruik van het online advertentieprogramma „Google AdWords” en conversietracking als onderdeel van Google AdWords. Google Conversietracking is een analyseservice van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”).
Wanneer u klikt op een door Google doorgegeven advertentie, wordt een cookie voor conversietracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten absoluut geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u een bezoek brengt aan bepaalde pagina’s van onze website en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij zien dat u op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd.
Elke klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. Dit betekent dat het niet mogelijk is cookies op de websites van AdWords-klanten te traceren.
Elke klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. Dit betekent dat het niet mogelijk is cookies op de websites van AdWords-klanten te traceren.
De met behulp van het conversiecookie verzamelde informatie wordt gebruikt voor het genereren van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die voor conversietracking gekozen hebben. Klanten kunnen het totale aantal gebruikers zien dat op een advertentie heeft geklikt en naar een pagina met een conversietracking tag werd doorverwezen. Ze krijgen echter geen informatie die de gebruiker persoonlijk kan identificeren.
Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door installatie van cookies te voorkomen via de instellingen in uw browsersoftware (optie voor deactivering). U wordt dan niet in de conversietrackingstatistieken opgenomen.
Zie voor meer informatie en het privacybeleid van Google:http://www.google.de/policies/privacy/

Gebruik van Albacross-technologie

(1) We maken gebruik van technologie van Albacross Nordic AB („Albacross”) op onze website voor het doeleinde van verzamelen en opstaan van gegevens voor marketing, marktonderzoek en optimalisatie. De wettelijke grondslag is art. 6 lid 1 zin 1 punt f van de AVG. Het privacybeleid van Albacross is te vinden op: https://albacross.com/privacy-policy/.

(2) Van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt. Voor dit doeleinde wordt van zogenaamde trackingscripts gebruik gemaakt voor het verzamelen van gegevens die verband houden met de onderneming. De met deze technologie verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie van de bezoeker van deze website en worden niet gecombineerd met de persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem zonder afzonderlijk gegeven toestemming door de betrokkene.

Privacybeleid voor het gebruik van Google+

Op onze pagina’s wordt gebruik gemaakt van functies van Google+. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en openbaarmaking van informatie: De Google+-knop stelt u in staat wereldwijd informatie te publiceren. Via de Google+-knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde content van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u voor +1-content heeft doorgegeven als informatie over de pagina die u bij het klikken op +1 heeft bekeken. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw foto ingevoegd worden in Google services, zoals zoekresultaten of uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites of in advertenties.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de services van Google aan u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te gebruiken heeft u een publiek Googleprofiel nodig dat overal ter wereld zichtbaar is en minstens de voor het profiel gekozen naam bevat. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google-services. In bepaalde gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van content via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identiteitsgegevens van u hebben.

Gebruik van verzamelde informatie: Naast het in het bovenstaande beschreven gebruik, zal de informatie die u doorgeeft worden gebruikt volgens het van toepassing zijnde privacybeleid van Google. Google kan geaggregeerde statistieken gebruiken over de +1-activiteit van gebruikers of deze doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of verwante websites.

Privacybeleid voor het gebruik van Instagram

Onze pagina’s bevatten functies van de Instagram-service. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Wanneer u ingelogd bent bij uw Instagram-account, kunt u een link maken tussen de content van onze pagina’s en uw Instagram-profiel door te klikken op de Instagram-knop. Op die manier is Instagram in staat het bezoek aan onze pagina’s in verband te brengen met uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als provider van deze pagina’s niet op de hoogte zijn van de content van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Instagram naar: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Privacybeleid voor het gebruik van LinkedIn

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer u een bezoek brengt aan een van onze pagina’s met functies van LinkedIn, wordt verbinding gemaakt met de LinkedIn-servers. LinkedIn ontvangt de informatie dat u met uw IP-adres een bezoek aan onze site heeft gebracht. Wanneer u klikt op de „Aanbevelen-knop” van LinkedIn en ingelogd bent bij uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website in verband brengen met u en uw gebruikersaccount. We willen erop wijzen dat wij als provider van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de content van de doorgegeven gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van LinkedIn naar: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Onze pagina’s bevatten functies van de Twitter-service. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de „Retweet”-functie, worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en zichtbaar gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. We willen erop wijzen dat wij als provider van de pagina’s niet op de hoogte zijn van de content van de doorgegeven gegevens en hoe die door Twitter worden gebruikt. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Twitter naar: http://twitter.com/privacy.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen veranderen in uw accountinstellingen op: http://twitter.com/account/settings

Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de YouTube-website van Google. De exploitant van deze website is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een bezoek brengt aan één van onze pagina’s met een YouTube plug-in, wordt er verbinding gemaakt met de YouTube-servers. De YouTube-server ontvangt informatie over welke van onze pagina’s u heeft bezocht.

Als u ingelogd bent bij uw YouTube-account, gaat u ermee akkoord dat YouTube uw surfgedrag rechtstreeks in verband brengt met uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u uit te loggen bij uw YouTube-account.

Ga voor meer informatie over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt naar het privacybeleid van YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Privacybeleid voor het gebruik van Facebook-conversietags

Onze website maakt voor marketingdoeleinden gebruik van de zogenaamde conversie- en retargetingtags (ook wel „Facebook Pixel” genoemd) van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, VS („Facebook”). We maken gebruik van Facebook Pixel voor het analyseren van het algemene gebruik van onze website en om zo de effectiviteit van advertenties op Facebook vast te stellen („Conversie”). We gebruiken Facebook Pixels bovendien om u individuele advertenties gebaseerd op uw interesse in onze website en service, mailings of subpagina’s te laten zien („Retargeting”). De door de service met behulp van cookies en dergelijke technologieën op onze website verzamelde gegevens worden door Facebook verwerkt. De in deze context verzamelde gegevens kunnen van Facebook doorgestuurd worden naar een server in de VS en daar worden geëvalueerd en opgeslagen. Bij het doorsturen van persoonsgegevens naar de VS is Facebook onderworpen aan het EU-VS-privacyschild. Facebook heeft zich er zo toe verplicht de Europese gegevensbeschermingsbeginselen en het niveau van gegevensbescherming ter plaatse te garanderen, ook in het geval van gegevensverwerking in de VS.

Wanneer u een gebruiker van Facebook bent en u heeft daar via de privacyinstellingen in uw account uw toestemming voor gegeven, kan Facebook ook de door ons verzamelde informatie over uw bezoek aan onze website in verband brengen met uw Facebook-account en gebruiken voor doelgericht invoegen van Facebook-advertenties. U kunt de privacy-instellingen van uw Facebook-profiel te allen tijde bekijken en veranderen. Als u geen lid van Facebook bent, kunt u voorkomen dat Facebook uw gegevens verwerkt door de knop „Facebook deactiveren” aan te klikken op de externe TrustArc-Opt-out-Website TrustArc-Opt-out-Website U kunt gegevensverwerking in het vervolg voorkomen door op de volgende knop te klikken.

Wanneer u gegevensverwerking door Facebook deactiveert, zal Facebook alleen algemene Facebook-advertenties laten zien die niet gekozen zijn op basis van de verzamelde informatie. Zie voor meer informatie het Facebook Privacybeleid. De wettelijke grondslag voor het gebruik van conversie- en retargetingtags van Facebook is artikel 6 (1)(f) van de AVG, op basis van uw gerechtvaardigde belang bij advertenties over onze producten en services.

Informatie, wissen, blokkeren

U heeft het te allen tijde recht op kosteloze informatie over de door uw opgeslagen persoonsgegevens, hun oorsprong en ontvangers en het doeleinde van gegevensverwerking, evenals op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in ons impressum.

Cookies

Op enkele van de internetpagina’s worden zogenaamde cookies gebruikt. Cookies brengen geen schade toe aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies zijn bedoeld om onze website meer gebruiksvriendelijk, efficiënt en veilig te maken. Het zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

We maken vooral gebruik van zogenaamde “sessiecookies”. Na afloop van uw bezoek worden ze automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat staan tot u ze zelf wist. Deze cookies maken het ons mogelijk uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer een bezoek aan onze website brengt.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies om cookies uitsluitend in individuele gevallen toe te staan of om cookies in bepaalde gevallen of over het algemeen te weigeren. U kunt bovendien automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Deactiveren van cookies kan de functionering van deze service beperken.

Serverlogbestanden

De provider van deze pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

 • Browsertype / browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • URL van verwijzende site
 • Hostnaam van de computer die toegang vraagt
 • Tijdstip van het serververzoek

Deze gegevens kunnen niet in verband gebracht worden met specifieke personen. Deze gegevens kunnen niet gecombineerd worden met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor deze gegevens alsnog te controleren als we kennisnemen van concrete aanwijzingen over onrechtmatig gebruik.

Onze verwerkingsprocessen

Wanneer u een bezoek brengt aan onze website, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie over het computersysteem van de computer die toegang vraagt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • (1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • (2) Het besturingssysteem van de gebruiker
 • (3) De internetprovider van de gebruiker
 • (4) Het IP-adres van de gebruiker
 • (5) Datum en tijdstip van toegang
 • (6) Websites waarvandaan het systeem van de gebruiker is doorverwezen naar onze website
 • (7) Websites die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen

De gegevens worden ook bewaard in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.

1. Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor het tijdelijk opslaan van gegevens en logbestanden is artikel 6 (1)(f) van de AVG.

2. Doeleinde van gegevensverwerking

Het tijdelijk opslaan van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om doorgifte van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Voor dat doel moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie op de computer blijven staan.

Het opslaan in logbestanden is nodig om de functionering van de website te verzekeren. De gegevens worden bovendien gebruikt voor optimalisering van de website en om de veiligheid van onze IT-systemen te verzekeren. In dit verband is er geen sprake van evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden.

Onder deze doeleinden valt ook ons gerechtvaardigde belang in gegevensverwerking volgens artikel 6 (1)(f) van de AVG.

3. Duur van opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Bij het verzamelen van gegevens voor beschikbaarstelling van de website, is dit het geval wanneer de desbetreffende sessie wordt beëindigd.

Voor het opslaan van gegevens in logbestanden is dit het geval na uiterlijk zeven dagen. Opslag na deze periode is mogelijk. In een dergelijk geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of geanonimiseerd, zodat in verband brengen met de klant die de website oproept onmogelijk is.

4. Mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

Het verzamelen van gegevens voor beschikbaarstelling van de website en het opslaan van gegevens in logboekbestanden is noodzakelijk voor functionering van de website. De gebruiker kan er daarom geen bezwaar tegen maken.

Gebruik van cookies

a) Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die in de internetbrowser of door de internetbrowser worden opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website oproept, is het mogelijk dat een cookie in het besturingssysteem van de gebruiker een cookie wordt geplaatst. Dit cookie bevat een kenmerkende reeks karakters die eenduidige identificatie van de browser bij opnieuw oproepen van de website mogelijk maakt.

We gebruiken cookies om onze website meer gebruiksvriendelijk te maken. Voor sommige onderdelen van onze website is het nodig dat de browser die de oproep doet ook na verandering van pagina kan worden geïdentificeerd.

De volgende gegevens worden door de cookies opgeslagen en doorgegeven:

 • (1) Taalinstellingen
 • (2) Inloggegevens

We maken op onze website bovendien gebruik van cookies, die ons in staat stellen het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren.

Op die manier kunnen de volgende gegevens worden doorgegeven:

 • (1) Ingevoerde zoekbegrippen
 • (2) Frequentie van paginaweergave
 • (3) Gebruik van de functies van de website

De over de gebruiker verzamelde gegevens worden met behulp van technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd. Op die manier is het niet langer mogelijk de gegevens in verband te brengen met de gebruiker die de oproep doet. Deze gegevens worden niet opgeslagen samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

Bij toegang tot onze website worden gebruikers door een informatiebanner op de hoogte gesteld van het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring. In verband hiermee is er ook een aanwijzing over hoe het opslaan van cookies via de browserinstellingen kan worden voorkomen.

Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming gevraagd voor verwerking van de in verband hiermee gebruikte persoonsgegevens. In dit kader wordt ook verwezen naar deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 (1)(f) van de AVG.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies voor analysedoeleinden is artikel 6 (1)(a) van de AVG.

c) Doeleinde van gegevensverwerking

Het doeleinde van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is vereenvoudiging van het gebruik van de websites voor de gebruikers. Sommige functies op onze website kunnen niet worden aangeboden zonder cookies te gebruiken. Daarvoor is het nodig dat de browser zelfs na verandering van pagina wordt herkend.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 • (1) Overnemen van taalinstellingen
 • (2) Herinneren van zoekbegrippen

De door technisch noodzakelijke cookies verzamelde gegevens over de gebruiker worden niet gebruikt voor het aanmaken van gebruikersprofielen.

De analysecookies worden gebruikt voor het doeleinde van verbetering van de kwaliteit van onze website en de content op de website. Met behulp van de analysecookies komen we te weten hoe de website wordt gebruikt, zodat we ons aanbod voortdurend kunnen optimaliseren.

Onder deze doeleinden valt ook ons gerechtvaardigde belang in verwerking van persoonsgegevens volgens artikel 6 (1)(f) van de AVG.

e) Duur van opslag, mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgegeven aan onze site. Als gebruiker heeft u dan ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internet browser te veranderen, kunt u doorgifte van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als de cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website kunt u zich abonneren op een kosteloze nieuwsbrief. Bij registratie voor de nieuwsbrief worden de gegevens in het invoerscherm aan ons doorgegeven.

 • (1) Naam
 • (2) E-mail

Bovendien worden bij registratie de volgende gegevens verzameld:

 • (1) IP-adres van de computer die toegang vraagt
 • (2) Datum en tijdstip van registratie

Deze gegevens worden verwerkt voor het verzenden van nieuwsbrieven en worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief.

2. Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 (1)(a) van de AVG.

3. Doeleinde van gegevensverwerking

Verzamelen van het e-mailadres van de gebruiker is nodig voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Het verzamelen van andere persoonsgegevens bij het registratieproces is ervoor bedoeld misbruik van de services of het gebruikte e-mailadres te voorkomen.

4. Duur van opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

De andere bij het registratieproces verzamelde persoonsgegevens worden altijd na een periode van zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

Het abonnement op de nieuwsbrief kan te allen tijde door de desbetreffende gebruiker worden beëindigd. De daarvoor bedoelde link wordt in elke nieuwsbrief vermeld.

Dit maakt ook herroeping van de toestemming voor het opslaan van de bij het registratieproces verzamelde persoonsgegevens mogelijk.

Registratie

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid zich te registreren door persoonsgegevens in te voeren. De in het invoervenster ingevoerde gegevens worden aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De volgende gegevens worden bij het registratieproces verzameld:

 • (1) Naam van de onderneming
 • (2) Aantal kamers
 • (3) Contactpersoon
 • (4) E-mailadres
 • (5) Telefoonnummer
 • (6) Bericht

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • (1) Het IP-adres van de gebruiker
 • (2) Datum en tijdstip van registratie

Tijdens het registratieproces wordt toestemming van de gebruiker gevraagd voor de verwerking van deze gegevens.

2. Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 (1)(a) van de AVG.

Wanneer registratie dient voor het nakomen van een contract waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van aan het contract voorafgaande maatregelen, is de aanvullende wettelijke grondslag voor gegevensverwerking artikel 6 (1)(b) van de AVG.

3. Doeleinde van gegevensverwerking

Registratie van de gebruiker is nodig voor beschikbaarstelling van bepaalde content en services op onze website.

4. Duur van opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld.

Dit is het geval voor de tijdens het registratieproces verzamelde gegevens wanneer de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd.

5. Mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

Als gebruiker heeft u te allen tijde de mogelijkheid uw registratie te annuleren. U kunt de over u opgeslagen gegevens te allen tijde wijzigen.

Contactformulier en contact via e-mail

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier, dat kan worden gebruikt voor elektronisch contact. Wanneer een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoerveld ingevoerde gegevens aan ons doorgegeven en opgeslagen. Deze gegevens zijn:

 • (1) Naam van de onderneming
 • (2) Aantal kamers
 • (3) Contactpersoon
 • (4) E-mailadres
 • (5) Telefoonnummer
 • (6) Bekend door
 • (7) Bericht

Op het moment van registratie worden ook de volgende gegevens opgeslagen:

 • (1) IP-adres van de gebruiker
 • (2) Datum en tijdstip van registratie

Het is bovendien mogelijk contact met ons op te nemen via het doorgegeven e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail van de gebruiker doorgegeven persoonsgegevens opgeslagen.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor afhandeling van de conversatie.

2. Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens na registratie voor de nieuwsbrief door de gebruiker is artikel 6 (1)(a) van de AVG.

De wettelijke grondslag voor verwerking van bij het verzenden van een e-mail doorgegeven gegevens is artikel 6 (1)(f) van de AVG. Als het contact per e-mail bedoeld is voor beëindiging van een contract, dan is de aanvullende wettelijke grondslag voor verwerking artikel 6 (1)(b) van de AVG.

3. Doeleinde van gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens uit het invoerveld dient uitsluitend voor het opnemen van contact. Wanneer u via e-mail contact met ons opneemt, is dit eveneens het noodzakelijke gerechtvaardigde belang bij verwerking van de gegevens.

De andere tijdens de verzending verwerkte persoonsgegevens zijn bedoeld om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze IT-systemen te verzekeren.

4. Duur van opslag

De gegevens zullen worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld. Voor de persoonsgegevens uit het invoervenster van het contactformulier en de gegevens die werden doorgegeven per e-mail is dit het geval wanneer de desbetreffende conversatie met de gebruiker is beëindigd. De conversatie is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden opgemaakt dat de desbetreffende kwestie definitief is opgelost.

De overige bij verzending verzamelde persoonsgegevens worden na een periode van uiterlijk zeven dagen gewist.

5. Mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

De gebruiker kan te allen tijde zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens herroepen. Als de gebruiker via e-mail contact met ons opneemt, kan hij te allen tijde bezwaar maken tegen het opslaan van zijn persoonsgegevens. In een dergelijk geval is het niet mogelijk de conversatie voort te zetten.

Alle gedurende het contact opgeslagen persoonsgegevens worden in dit geval gewist.

Webanalyse met Matomo (voorheen PIWIK)

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

We maken op onze website gebruik van de opensource softwaretool Matomo (voorheen PIWIK) voor het analyseren van het surfgedrag van onze gebruikers. De software plaatst een cookie op de computer van de gebruiker (zie boven voor cookies). Als afzonderlijke pagina’s van onze website opgeroepen worden, kunnen de volgende gegevens worden opgeslagen:

 • (1) Twee bytes van het IP-adres van het systeem van de gebruiker die de oproep doet
 • (2) De bezochte website
 • (3) De website waarvandaan de gebruiker doorverwezen is naar de bezochte website (referrer)
 • (4) De op de bezochte website bekeken subpagina’s
 • (5) De op de bezochte website doorgebrachte tijd
 • (6) De frequentie van het bezoek aan de website

De software functioneert uitsluitend op de servers van onze website. De persoonsgegevens van de gebruiker worden uitsluitend daar opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

2. Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is artikel 6 (1)(a) van de AVG.

3. Doeleinde van gegevensverwerking

Verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers stelt ons in staat het surfgedrag van onze gebruikers te analyseren. Door de verkregen gegevens te evalueren, zijn we in staat informatie te verzamelen over het gebruik van de afzonderlijke onderdelen van onze website. Dit helpt ons bij het voortdurend verbeteren van onze website en de gebruiksvriendelijkheid ervan. Onder deze doeleinden valt ook ons gerechtvaardigde belang in verwerking van gegevens volgens artikel 6 (1)(f) van de AVG. Door het IP-adres te anonimiseren, wordt het belang van de gebruiker bij de bescherming van hun persoonsgegevens voldoende in acht genomen.

4. Duur van opslag

De gegevens worden gewist zodra die niet langer nodig zijn voor onze registratiedoeleinden.

5. Mogelijkheid tot het maken van bezwaar en wissing

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en door de gebruiker doorgegeven aan onze site. Als gebruiker heeft u dan ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internet browser te veranderen, kunt u doorgifte van cookies deactiveren of beperken. Al opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als de cookies voor onze website zijn gedeactiveerd, is het mogelijk dat niet alle functies van de website volledig kunnen worden gebruikt.

Rechten van de betrokkene

In de volgende lijst worden alle rechten van de betrokkene volgens de AVG opgesomd. Rechten die niet relevant zijn voor uw eigen website hoeven niet te worden vermeld. In dit opzicht kan de lijst verkort worden.

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u betrokkene in de zin van de AVG en heeft u met betrekking tot de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen te bevestigen of uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt.

Als een dergelijk soort verwerking plaatsvindt, kunt u de verwerkingsverantwoordelijke informatie vragen over het volgende:

 • (1) de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
 • (2) de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • (3) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw persoonsgegevens werden of zullen worden doorgegeven;
 • (4) de geplande duur van opslag van uw persoonsgegevens of, als het niet mogelijk is specifieke informatie te geven, de criteria voor het bepalen van de duur van opslag;
 • (5) het bestaan van het recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of het recht bezwaar te maken tegen dit soort verwerking;
 • (6) het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • (7) alle beschikbare informatie met betrekking tot de herkomst van de gegevens, wanneer de persoonsgegevens niet verzameld worden bij de betrokkene.
 • (8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, volgens artikel 22 (1) en (4) van de AVG en – minstens in dit soort gevallen – nuttige informatie over de achterliggende logica, de omvang en de verwachte gevolgen van deze verwerking voor de betrokkene.

U heeft het recht ernaar te informeren of uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u vragen om informatie over passende voorzorgsmaatregelen overeenkomstig artikel 46 van de AVG met betrekking tot doorgifte.

2. Recht op rectificatie

U heeft het recht de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om rectificatie en/of toevoeging van over u verwerkte persoonsgegevens als die onjuist of onvolledig zijn. De verwerkingsverantwoordelijke dient onmiddellijk te zorgen voor correctie.

3. Recht op beperking van verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden vragen om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • (1) als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist voor een termijn die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de persoonsgegevens op hun juistheid te controleren;
 • (2) als verwerking onrechtmatig is en u bezwaar maakt tegen wissing van de persoonsgegevens en in plaats daarvan vraagt om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;
 • (3) als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van verwerking, maar u ze nodig heeft voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen; of
 • (4) als u bezwaar tegen verwerking heeft gemaakt overeenkomstig artikel 21 (1) van de AVG en het is nog niet duidelijk of het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder weegt dan uw belang.

Als de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, dan kunnen deze gegevens – naast te worden opgeslagen – uitsluitend worden verwerkt met uw toestemming of voor het doeleinde van het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of beschermen van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of vanwege een zwaarwegend algemeen belang van de Unie of een Lidstaat.

Als beperking op verwerking volgens de bovenstaande bepalingen beperkt is, wordt u door de verwerkingsverantwoordelijke op de hoogte gesteld voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissing

a) Recht op wissen

U kunt de verwerkingsverantwoordelijke vragen uw persoonsgegevens onmiddellijk te wissen. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht deze gegevens onmiddellijk te wissen wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • (1) Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.
 • (2) U herroept uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 (1)(a) of artikel 9 (2)(a) van de AVG en er geen andere wettelijke grondslag voor verwerking is.
 • (3) U maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 (1) van de AVG en er zijn geen zwaarder wegende gerechtvaardigde belangen voor verwerking of u maakt bezwaar tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, al. 2 AVG.
 • (4) Uw persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • (5) Wissing van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor nakoming van een wettelijke verplichting die volgens Unierecht of de wetgeving van Lidstaten op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
 • (6) Uw persoonsgegevens werden verzameld in verband met door de informatiemaatschappij aangeboden services overeenkomstig artikel 8 (1) van de AVG.

b) Informatie aan derden

Heeft de verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens openbaar gemaakt en is hij overeenkomstig artikel 17, al. 1, AVG verplicht tot wissing daarvan, dan treft hij met inachtneming van de beschikbare technologieën en implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om verwerkingsverantwoordelijken, die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u als betrokkene heeft verzocht alle links naar deze persoonsgegevens, of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens, te wissen.

c) Uitzonderingen

Er is geen recht op wissing wanneer verwerking noodzakelijk is:

 • (1) voor uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;
 • (2) om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking noodzakelijk maakt volgens Unierecht of nationale wetgeving waar de verwerkingsverantwoordelijke onder valt of voor uitvoering van een aan de verwerkingsverantwoordelijke in het algemeen belang opgedragen taak of voor uitoefening van het openbaar gezag.
 • (3) om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 (2)(h)(i) van de AVG en artikel 9 (3) van de AVG;
 • (4) voor archivering, wetenschappelijk of historisch onderzoek in het algemeen belang of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89 (1) van de AVG, in zoverre het recht waarnaar wordt verwezen onder punt a) naar alle waarschijnlijkheid de verwezenlijking van de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig belemmert, of
 • (5) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

5. Recht op informatie

Als u uw recht op rectificatie, wissing of beperking van verwerking heeft uitgeoefend, is de verwerkingsverantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt op de hoogte te stellen van deze rectificatie, wissing of beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft het recht door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over deze ontvangers.

6. Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens, die u aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft doorgegeven, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. U heeft bovendien het recht deze gegevens zonder tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie u de persoonsgegevens heeft doorgegeven, door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat:

 • (1) verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6(1)(a) van de AVG of artikel 9(2)(a) van de AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6(1)(b) van de AVG en
 • (2) verwerking gebeurt door middel van geautomatiseerde procedures.

Bij uitoefening van dit recht heeft u bovendien recht op rechtstreekse doorgifte van uw persoonsgegevens door de ene verwerkingsverantwoordelijke aan de andere verwerkingsverantwoordelijke, in zoverre dit technisch mogelijk is. De vrijheid en rechten van andere personen mogen hierbij niet in gevaar worden gebracht.

Het recht op gegevensoverdracht is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor uitvoering van een taak die in het algemeen belang of voor uitoefening van het openbaar gezag aan de verwerkingsverantwoordelijke werd opgedragen.

7. Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om op grond van uw persoonlijke omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1)(e) of (f) van de AVG. Dit geldt ook voor op deze bepalingen gebaseerde profilering.

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens niet langer, tenzij hij verdedigbare dwingende redenen voor verwerking kan aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of tenzij verwerking is bedoeld voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doeleinde van direct marketing, heeft u te allen tijde recht bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde, met inbegrip van profilering in zoverre die betrekking heeft op direct marketing.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor het doeleinde van direct marketing, zullen uw persoonsgegevens niet langer voor dit doeleinde worden verwerkt.

In het kader van het gebruik van services van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruikgemaakt wordt van technische specificaties.

8. Recht de verklaring van toestemming te herroepen volgens gegevensbeschermingswetgeving

U heeft het recht om te allen tijde uw toestemming tot de verwerking van uw gegevens te herroepen. Herroeping van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van verwerking die op grond van uw toestemming voorafgaand aan herroeping al heeft plaatsgevonden.

9. Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen, met inbegrip van profilering

U heeft het recht niet onderworpen te worden aan uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, die juridische gevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze aanmerkelijk kan benadelen. Dit is niet van toepassing als de beslissing:

 • (1) noodzakelijk is voor de beëindiging of prestaties van een contract tussen u en de verantwoordelijke,
 • (2) wordt toegestaan door Uniewetgeving of nationale wetgeving waar de verantwoordelijke onder valt en deze wetgeving voorziet in passende maatregelen voor de bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen, of
 • (3) uw uitdrukkelijke toestemming heeft.

Deze besluiten mogen echter niet worden gebaseerd op speciale categorieën persoonsgegevens volgens artikel 9 (1) van de AVG, tenzij artikel 9 (2)(a) of (g) van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen voor het beschermen van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen.

Voor wat betreft de gevallen waarnaar wordt verwezen in (1) en (3), zal de verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen nemen voor het veiligstellen van uw rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen, met inbegrip van ten minste het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om bemiddeling bij het geven van zijn of haar mening en voor betwisting van het besluit.

10. Recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Behoudens enige andere vorm van administratiefrechtelijke bijstand of voorziening in rechte, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de Lidstaat waar u woonachtig bent, waar u werkt of waar de vermeende overtreding heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk op de AVG betekent.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend zal de klager informeren over de status en het resultaat van de klacht, met inbegrip van een eventuele voorziening in rechte volgens artikel 78 van de AVG.

Contactformulieren

Als u ons vragen stuurt met gebruikmaking van het contactformulier, worden uw gegevens op het vragenformulier, met inbegrip van de daar door u ingevulde contactgegevens, opgeslagen voor het doeleinde van verwerking van de vraag en eventuele verdere vragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de op de website aangeboden nieuwsbrief, dan hebben we een e-mailadres van u nodig evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar van het doorgegeven e-mailadres bent en dat u ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Andere gegevens worden niet verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor verzending van de gevraagde informatie en geven die niet door aan derden.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens, e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van nieuwsbrief te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link in de nieuwsbrief om u af te melden.

Informatie over verantwoordelijke autoriteiten


De verantwoordelijke voor gegevensverwerking op deze website is:

Betterspace GmbH
Oberpörlitzer Straße 2
98693 Ilmenau, Duitsland

Tel.: +49 (0)3677 7613 100
E-mail: datenschutz@betterspace360.com

De verwerkingsverantwoordelijke is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die besluit waarom persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) worden bewaard of gebruikt en hoe die worden bewaard of gebruikt.

Functionaris gegevensbescherming

WHAPP Consulting
Belsömajor ut. 2/D
2117 Isaszeg
Ungarn

Tel.: +49 (0)3677 7613 100
E-mail: datenschutz@betterspace360.com