Skip to content

Impressum

Belangrijke informatie volgens §5 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz; TMG)

Betterspace GmbH
Oberpörlitzer Straße 2
98693 Ilmenau, Duitsland

Vertegenwoordigd door de directeuren:
Alexander Spisla en Benjamin Köhler

Tel.: +49 (0)3677 7613 100
Fax: +49 (0)3677 7613 199
E-mail: info@betterspace360.com

Inschrijving in het Handelsregister:
HRB 510594

Btw-nummer volgens §27a van de Duitse wet op de btw (Umsatzsteuergesetz; UStG):
DE 297 147 311

Verantwoordelijke voor de content volgens §55 punt 2 van het Duitse nationale omroepverdrag (Rundfunkstaatsvertrag; RStV):
Alexander Spisla
Betterspace GmbH
Oberpörlitzer Straße 2
98693 Ilmenau, Duitsland

Afbeeldingen:
Pictogrammen door Icomoon, SimpleIcon, Dave Gandy, Elegant Themes van www.flaticon.com

Bronnen: eRecht24

Disclaimer

Aansprakelijkheid voor content

Als dienstverlener zijn we overeenkomstig §7 lid 1 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) volgens de algemeen geldende wetgeving verantwoordelijk voor onze eigen content op deze sites. Overeenkomstig §§8 tot 10 van de Duitse wet op de telemedia (TMG) zijn we echter als dienstverlener niet verplicht toezicht te houden op doorgegeven of opgeslagen externe informatie of om omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteit.

Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemeen geldende wetgeving blijven onverlet. Aansprakelijkheid in dit opzicht is uitsluitend mogelijk vanaf de datum van kennisneming van een specifieke overtreding. Zodra we kennisnemen van dit soort overtredingen zullen we deze content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de content waarvan we geen invloed hebben. We aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor deze externe content. De respectievelijke provider of exploitant van de pagina’s is te allen tijde verantwoordelijk voor de content van de pagina’s waarnaar een link is geplaatst. De pagina’s waarnaar een link is geplaatst zijn op het moment van plaatsing van de link gecontroleerd op mogelijke overtredingen van de wet. Op het moment van plaatsing van de link werd geen illegale content vastgesteld.

Permanente controle van de content van de pagina’s waarnaar een link is geplaatst is zonder concreet bewijs van een overtreding redelijkerwijs niet mogelijk. Zodra we kennisnemen van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Een permanente inhoudelijke controle van de pagina’s waarnaar een link is geplaatst is echter zonder concrete aanwijzingen van een schending redelijkerwijs niet mogelijk. Bij het bekend worden van overtredingen van de wet zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De content en creaties op deze door de exploitanten van de website gecreëerde pagina’s vallen onder de Duitse wet op het auteursrecht. Voor reproductie, verwerking, verspreiding en enige andere vorm van gebruik die niet onder het auteursrecht valt, is schriftelijke toestemming nodig van de desbetreffende schrijver of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

In zoverre de content op deze website niet werd gecreëerd door de exploitant, wordt het auteursrecht van derden in acht genomen. Met name content van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks overtredingen van het auteursrecht tegenkomen, dan verzoeken we u ons daarvan in kennis te stellen. Zodra we kennisnemen van schendingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.